logo loading image loading

Chính sách riêng tư - Điều khoản - Điều Kiện thanh toán và sử dụng website

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG/CONTRACT TERMS AND CONDITIONS
Bên thuê xe cần đọc và đồng ý với những điều khoản và điều kiện này trước khi thuê xe. Các điều khoản và điều kiện điều
chỉnh các quyền và nghĩa vụ của bên thuê, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ do Công Ty TNHH
MTV Motorcycle Việt Nam cung cấp/ The lessee needs to read and agree to these terms and conditions before renting a
motorcycle. The terms and conditions govern the rights and obligations of the lessee, as a customer, when using the
products/services provided by Motorcycle Vietnam Co., LTD.
1. Định nghĩa
Trong Điều Khoản và Điều kiện Hợp đồng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu
cầu khác:
1.1.Bên cho thuê xe (gọi tắt là bên A)/ Lessor (referred to as the Party A): Công Ty TNHH MTV Motorcycle Việt
Nam/ Motorcycle Vietnam Limited Company)
1.2.Bên thuê xe (gọi tắt là bên B)/ Lessee (referred to as the Party B): Khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe/
Customers using motorcycle rental
2. Trách nhiệm của các bên (Responsibilities of Parties A and B)
2.1 Trách nhiệm của Bên A. (Responsibilities of Party A)
- Giao đúng loại xe mà Bên B đã yêu cầu và toàn bộ bản sao giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực.
Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe mô tô, giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho mô tô, xe máy. (Party
A must provide Party B with a motorcycle as required and a copy of the motorcycle registration certificate.)
- Đảm bảo xe hoạt động tốt. (Party A must ensure that the motorcycle is in good condition.)
- Nhận lại xe mô tô khi Bên B kết thúc thời gian thuê xe và hoàn trả vật thế chấp (nếu có). (On return of the motorcycle in
good condition to Party A, Party A will refund the full deposit to Party B.)
2.2 Trách nhiệm của Bên B. (Responsibilities of Party B)
- Khống chế khoảng cách: (Distance limit per day: 70 km/day for local cities; 200 km/day beyond city limits)
- Phụ trội: Nếu chạy xe quá giới hạn km quy định thì bên B phải thanh toán thêm cho bên A mỗi 1 USD/10 km vượt trội
(If distance limit is exceeded, costs will be incurred: 1 US dollar per 10 km.)
- Thanh toán toàn bộ tiền thuê xe bằng tiền mặt ngay tại thời điểm ký hợp đồng, mọi chi phí phát sinh Bên B phải trả cho
Bên A tại thời điểm Bên A nhận lại xe. (Full payment is required upon signing this contract. If unforeseen circumstances
occur during the rental period that require expenditure by Party A, Party B must reimburse Party A.)
- Bảo dưỡng và giữ gìn phương tiện đã thuê, đảm bảo phương tiện nguyên trạng như khi Bên B nhận thuê phương tiện từ
Bên A. (Party B must maintain and keep the vehicle in the same condition as on the date of rental and compensate for any
damage or loss in accordance with the value of the part or parts determined by the manufacturer.)
- Sử dụng nhiên liệu phù hợp với loại xe mà Bên B đã thuê. (Party B must use prescribed types of fuels.)
- Không được tự ý tháo gỡ bất cứ phụ tùng nào khi chưa được sự đồng ý của Bên A. Nếu Bên A phát hiện bất cứ phụ tùng
nào bị tháo gỡ trong thời gian Bên B giữ xe, thì Bên B phải bồi thường gấp đôi giá trị của phụ tùng đã được thay thế đó.
(Party B must not dismantle any of the vehicle’s parts without the agreement of Party A. If anything is found to have been
dismantled by Party A, Party B will have to pay twice that part’s value.)
- Nếu xe bị sự cố, hư hỏng, đâm va khi đang lưu hành thì Bên B phải báo ngay cho Bên A và phối hợp với Bên A để xử lý
sự cố một cách nhanh chóng, kịp thời nhất. Tuyệt đối không tự ý xử lý và sửa chữa xe theo suy nghĩ chủ quan của mình.


Bên B phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa xe và các chi phí liên quan khác do lỗi của mình gây ra hay tự mình sửa chữa
mà không được sự đồng ý của Bên A.(If Party B has an accident, breakdown or any problems while driving, Party B has
to inform Party A immediately. Party B must also co-operate with Party A to solve any problems as quickly as possible.
Party B must not try to solve any problems alone, including authorizing the repair of the motorcycle, without consulting
Party A. Party B must pay all costs relating to the repair of the motorcycle and any other related expenses incurred by
Party B.)
- Đối với trường hợp xe bị thủng lốp do điều kiện đường xá thì Bên B phải tự thanh toán toàn bộ chi phí thay thế sửa chữa
liên quan. (If Party B causes any damage to the vehicle’s tyres, party B is liable for all repair costs. This charge is
negotiable.)
- Bên B không được tự điều khiển phương tiện đến những cung đường bắt buộc phải có hướng dẫn viên người bản địa.
Trong trường hợp xảy ra sự cố thì bên B phải tự thanh toán các chi phí sửa chữa và phí hỗ trợ liên quan. (Party B do not
allow drive bike to special routes where required local guide. Incase Party B request support from Party A, Party B has to
pay for all related fee.)
- Các ngày xe nghỉ không chạy được do lỗi của Bên B, thì Bên B phải trả tiền hoàn toàn trong các ngày đó như đang thuê
xe để sử dụng.(While the motorcycle is unusable through Party B’s negligence, Party B must continue to pay the full
amount of the rental cost.)
- Nếu phương tiện bị cơ quan chức năng tạm giữ thì Bên B phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hành vi vi phạm do Bên B
gây ra. Nếu Bên A giúp Bên B giải quyết vụ việc đó thì Bên B phải trả một khoản phí theo thỏa thuận giữa hai bên. (If the
motorcycle is held by the authorities, Party B must take responsibility. If Party A helps resolve any financial problems
arising, Party B has to pay fees incurred based on a mutually agreed upon amount.)
- Bên B chỉ được phép điều khiển phương tiện hoặc giao cho người khác điều khiển tham gia giao thông khi có đủ tất cả
các điều kiện qui định đối với người được phép điều khiển tham gia giao thông theo quy định hiện hành của pháp luật


Việt Nam. (Party B is only allowed to drive or lets someone else drive the rented motorcycle if Party B, or his/her co-
driver, must also comply with all current Vietnamese laws.)


- Trong trường hợp xảy ra tai nạn, Bên B phải giữ nguyên hiện trường, kịp thời cấp cứu người bị nạn (nếu có), đồng thời
thông báo cho lực lượng chức năng nơi xảy ra sự việc và Bên A để kịp thời xử lý. Nếu phần lỗi được xác định do Bên B
thì Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, đồng thời bồi thường cho Bên A các thiệt hại (bao
gồm cả đồ bảo hộ đã được Bên A cung cấp). (In case of accident, party B must remain at the scene and give first aid if
anyone is injured. The authorities and Party A must be informed immediately. If Party B is at fault, Party B must be
responsible under Vietnamese law and provide full compensation for any damage to Party A. Party B must also pay for
all damage to Party A’s property, including body protection accessories.)
- Vật thế chấp là tiền mặt, sẽ không hoàn trả lại nếu Bên B hủy hợp đồng vì bất cứ lý do nào. Trong trường hợp vật thế
chấp là giấy tờ tùy thân, mà Bên B có nhu cầu cần lấy lại để sử dụng thì Bên B phải trả một khoản tiền để thay thế theo
yêu cầu của Bên A. (The deposit will not be refunded if Party B cancels his/her contract, irrespective of reasons. If Party
B has provided his/her passport or another document in lieu of a full deposit, the passport or other document will only be
returned if Party B and Party A reach a mutually agreed upon amount that will compensate Party A.)
- Trong trường hợp Bên B không thể bồi thường các chi phí phát sinh, thì vật đặt cọc sẽ thuộc về bên A. (If Party B
cannot compensate Party A for expenses incurred, the deposit will be retained by Party A.)


NB: You need travel insurance that covers loss and theft. This policy should have been bought by you in your country
of origin. MotorVina Travel cannot and will not accept responsibility for the damage, loss and/or theft of your
belongings in this country.
3. Điều khoản cụ thể (Further details)
3.1 Nghiêm cấm Bên B: (Party B is not allowed to:)
- Cấm sử dụng xe chở hàng quốc cấm, hàng lậu, sử dụng xe vào mục đích xấu, đem xe đi cầm cố, thế chấp hoặc các hành
vi khác mà pháp luật Việt Nam không cho phép. (Use the motorcycle to transport forbidden goods or to break Vietnamese
law. The motorcycle also cannot be mortgaged.)
3.2 Bên A có quyền: (The rights of Party A:)
- Báo cho công an khi Bên B cố tình không liên lạc với Bên A. (Party A may inform the police if Party B intentionally
does not contact Party A.)
- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Bên B vi phạm những điều khoản trên. (Party A can unilaterally
terminate Party B’s contract if Party B does not comply with the above-mentioned stipulations.)
3.3 Giới hạn lãnh thổ và cơ quan giải quyết:
- Giới hạn lãnh thổ: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Cơ quan giải quyết:Các cơ quan thuộc hệ thống chính quyền Việt Nam.
(The appropriate authorities in the Socialist Republic of Vietnam are the authorities that are part of the Vietnamese
government system. This contract is only applicable in Vietnam.)
3.4 Luật áp dụng: (Laws apply according to:)
Theo luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. (The Socialist Republic of Vietnam.)
4. Điều khoản chung (Requirements for both parties)
Hai bên cam kết nghiêm túc thực hiện những điều khoản trên. Trong khi thực hiện hợp đồng, hai bên chủ động thông báo
những vướng mắc và giải quyết khó khăn nảy sinh. Nếu không tự giải quyết được, thì đưa đến cơ quan nhà nước có thẩm
quyền nơi Bên A đặt trụ sở để giải quyết. Bên nào có lỗi, bên đó phải chịu mọi phí tổn. (While under contractual
obligations, both parties must inform each other about any problems. If a problem cannot be resolved satisfactorily, the
authorities where Party A's head office is located will be called upon to resolve the issue.)
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến ngày Bên A nhận lại xe. Sau 03 ngày, nếu 02 bên không ai có bất kỳ ý kiến gì thì
hợp đồng được xem như là đã thanh lý. (This contract is valid from the contract date to the return date. After 3 days the
contract will be declared null and void.)Hợp đồng được lập thành 01 bản, được lưu tại văn phòng bên A. (The original of
this contract will be kept at the office of Party A and a photocopy will be provided to Party B.)
Bằng việc đánh dấu vào mục dưới đây, Bên B xác nhận đã đọc, đồng ý hoàn toàn và bị ràng buộc với các nội dung của
Điều khoản và Điều kiện Hợp đồng này/ By ticking the box below, Party B confirms that they have read, agree to be
bound by the terms and conditions in this Contract Terms and Conditions.
PRIVACY POLICY


MOTORVINA respects your privacy and we will do our utmost to ensure the information you supply is kept private and secure. We protect the privacy of your personal information. This applies to information supplied to us in the following situations:
* Making Tour request
* Requesting a brochure
* Making a booking
* In a tour registration form
* Subscribing to our newsletter
* Entering a competition
* Under any other agreement or arrangement
How is your personal information used?
The information you give helps us provide you with personalised service. When you supply information about yourself for specific purposes, we use the information for that purpose only (i.e. to provide the service or information you have requested). If making a booking with us, additional information will be required for operational reasons.
We do not share, sell or rent information to any third parties. Motorvina is anti-spam. If you receive information from Motorvina, it is because you have asked to hear from us, you have entered a competition and agreed to join our mailing list, or a friend/colleague has requested it on your behalf.
Choice to opt out
If you have registered to receive communications from us and later change your mind, you may contact us to have your name removed from our distributions lists. Our e-newsletter gives you the option to unsubscribe via a link at the bottom of the page. Alternatively, you can contact us via email.
Who views your information?
Motorvina may disclose personal information to other members within the company where necessary to fulfill our purposes.
We may also disclose your personal information to third parties (contractors to whom we contract out certain services) for the purpose for which the information was collected.
For example, we currently engage third party contractors to:
* Provide transport, including flights
* Organize and operate tours
* Provide software and hardware application hosting services
In these situations we prohibit the third party contractor from using personal information about you except for the specific purpose for which we supply it.
Other than the above we will not disclose your personal information without your consent unless disclosure is either necessary to prevent a threat to life or health, authorised or required by law, reasonably necessary to enforce the law or necessary to investigate a suspected unlawful activity.
Transfer of information overseas
We may transfer to people in foreign countries any of your personal information to fulfill the purposes set out in this Privacy Statement (e.g. international offices of Motorvina, airlines, hotels, tour operators and ground handlers).
In the majority of cases the transfer of the information will be necessary for the fulfillment of our obligations.
Anonymous information collected
In order to ensure our websites are relevant and appropriate to the majority of users, anonymous click-stream information is collected from every visitor. This includes pages viewed, date and time and browser type. IP numbers are used to determine domain type and in some cases, geographic region. We do not make any association between this information and a visitor’s identity.
Site cookies
Motorvina uses cookies as you visit pages on our websites to facilitate some functions such as making a booking or entering a competition. Cookies contain anonymous information only and are never used to retrieve any information about your identity.
Links
This site may contain links to other websites. Please note that when you click on one of these links you are entering another site. We encourage you to read the privacy statements of these linked sites as their privacy policy may differ from ours.
Sensitive information
We only collect sensitive information about you with consent.
More information
If you have any questions, concerns or comments, please email info@motorvina.com
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
MOTORVINA tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin bạn cung cấp được giữ kín và an toàn. Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Điều này áp dụng cho thông tin được cung cấp cho chúng tôi trong các trường hợp sau:
* Lập yêu cầu Tour
* Yêu cầu một tập tài liệu
* Đặt phòng
* Trong phiếu đăng ký tour
* Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
* Tham gia một cuộc thi
* Theo bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận nào khác
Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào?
Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ được cá nhân hóa. Khi bạn cung cấp thông tin về bản thân cho các mục đích cụ thể, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cho mục đích đó (tức là để cung cấp dịch vụ hoặc thông tin mà bạn yêu cầu). Nếu đặt chỗ với chúng tôi, thông tin bổ sung sẽ được yêu cầu vì lý do hoạt động.
Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào. Motorvina chống thư rác. Nếu bạn nhận được thông tin từ Motorvina, đó là do bạn đã yêu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn đã tham gia một cuộc thi và đồng ý tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi, hoặc bạn bè/đồng nghiệp đã yêu cầu thay mặt bạn.
Lựa chọn từ chối
Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và sau đó đổi ý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xóa tên bạn khỏi danh sách phân phối của chúng tôi. Bản tin điện tử của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn hủy đăng ký thông qua liên kết ở cuối trang. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email.
Ai xem thông tin của bạn?
Motorvina có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các thành viên khác trong công ty khi cần thiết để thực hiện các mục đích của chúng tôi.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (nhà thầu mà chúng tôi ký hợp đồng với một số dịch vụ nhất định) cho mục đích thu thập thông tin.
Ví dụ: chúng tôi hiện đang thuê các nhà thầu bên thứ ba để:
* Cung cấp vận chuyển, bao gồm các chuyến bay
* Tổ chức và điều hành tour du lịch
* Cung cấp dịch vụ lưu trữ ứng dụng phần mềm và phần cứng
Trong những trường hợp này, chúng tôi nghiêm cấm nhà thầu bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân về bạn ngoại trừ mục đích cụ thể mà chúng tôi cung cấp thông tin đó.
Ngoài những điều trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, cần thiết hợp lý để thi hành luật hoặc cần thiết để điều tra một hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.
Chuyển thông tin ra nước ngoài
Chúng tôi có thể chuyển cho người ở nước ngoài bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn để thực hiện các mục đích được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này (ví dụ: văn phòng quốc tế của Motorvina, hãng hàng không, khách sạn, công ty lữ hành và nhân viên mặt đất).
Trong phần lớn các trường hợp, việc chuyển giao thông tin là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi.
Thông tin ẩn danh được thu thập
Để đảm bảo các trang web của chúng tôi có liên quan và phù hợp với đa số người dùng, thông tin dòng nhấp chuột ẩn danh được thu thập từ mọi khách truy cập. Điều này bao gồm các trang đã xem, ngày giờ và loại trình duyệt. Số IP được sử dụng để xác định loại miền và trong một số trường hợp, khu vực địa lý. Chúng tôi không tạo bất kỳ mối liên hệ nào giữa thông tin này và danh tính của khách truy cập.
cookie trang web
Motorvina sử dụng cookie khi bạn truy cập các trang trên trang web của chúng tôi để hỗ trợ một số chức năng như đặt chỗ hoặc tham gia cuộc thi. Cookie chỉ chứa thông tin ẩn danh và không bao giờ được sử dụng để truy xuất bất kỳ thông tin nào về danh tính của bạn.
liên kết
Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn đang vào một trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này vì chính sách quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.
Thông tin nhạy cảm
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhạy cảm về bạn khi có sự đồng ý.
Thêm thông tin
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc ý kiến nào, vui lòng gửi email tới info@motorvina.com


TERMS & CONDITIONS


MOTORVINA - Vietnam Motorcycle Ltd - Motorvina Travel. The following terms and conditions are applied to bookings made by you through your usage of www.motorvina.com . 

Please read the booking terms & conditions carefully. By asking us to confirm your booking, you acknowledge that you have read and understood the terms outlined in this document as well as the specific day to day demands of your chosen tour program and agree to be bound by them. References to “us”, “we”, “our” and/or “Motorvina”, “Motorvina Travel”, “Motorcycle Vietnam Ltd” in these booking terms and conditions shall mean Motorvina Travel, and includes our subsidiaries; “you” and “your”, “client”, “customer” means all persons named on the booking (including anyone who is added or substituted at a later date) or any of them as the context requires; and “tour”, “holiday”, “package”, “booking”, “contract”, or “arrangements” mean such holiday arrangements unless otherwise stated.
These terms and conditions apply to bookings you make with our travel consultants (over phone or by email) as well as online bookings you make on our websites.
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
MOTORVINA - Công Ty TNHH Motorcycle Việt Nam - Motorvina Travel. Các điều khoản và điều kiện sau đây được áp dụng cho các đặt chỗ do bạn thực hiện thông qua việc sử dụng www.motorvina.com. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đặt phòng. Bằng cách yêu cầu chúng tôi xác nhận đặt chỗ của bạn, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản được nêu trong tài liệu này cũng như các yêu cầu cụ thể hàng ngày của chương trình du lịch bạn đã chọn và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng. Các tham chiếu đến “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và/hoặc “Motorvina”, “Motorvina Travel”, “Motorcycle Vietnam Ltd” trong các điều khoản và điều kiện đặt chỗ này có nghĩa là Motorvina Travel và bao gồm các công ty con của chúng tôi; “bạn” và “của bạn”, “khách hàng”, “khách hàng” có nghĩa là tất cả những người có tên trong đặt chỗ (bao gồm bất kỳ ai được bổ sung hoặc thay thế vào một ngày sau đó) hoặc bất kỳ ai trong số họ tùy theo ngữ cảnh yêu cầu; và “tour”, “kỳ nghỉ”, “trọn gói”, “đặt phòng”, “hợp đồng” hoặc “sắp xếp” có nghĩa là những sắp xếp cho kỳ nghỉ như vậy trừ khi có quy định khác.
Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho các đặt chỗ bạn thực hiện với các chuyên gia tư vấn du lịch của chúng tôi (qua điện thoại hoặc qua email) cũng như các đặt chỗ trực tuyến mà bạn thực hiện trên các trang web của chúng tôi.
1. PRICING & SERVICES 

We offer confidential rates based on market research, competition analysis, strategic negotiation and in-depth information for each specific season in each destination. These rates are offered under the condition that they cannot be displayed in any way to third parties. Rates are quoted in USD/VNĐ currency. All quoted rates, unless otherwise specified, are net and non-commissionable.
Published prices on our websites are based on costs at the time of publication. We reserve the right to change published prices at any time before your booking is made.

Hoteliers and/or suppliers in the region may require us to adhere to a Recommended Retail Price (RRP), or Suggested Selling Price (SSP), which will be communicated to you for implementation where required.

All hotel rates in our confidential tariff are per room per night and inclusive of all applicable charges and taxes, unless otherwise specified; all tours and transfer rates in our confidential tariff are per person and inclusive of all applicable charges and taxes, unless otherwise specified; specific services from outside our confidential tariff will be offered on a case by case basis.

Many hotels include compulsory special Gala Dinners on Christmas Day, New Year’s Eve and sometimes on national and/or other festive occasions in each country. This is a compulsory charge, and will be communicated and invoiced by us where applicable.


1. GIÁ CẢ & DỊCH VỤ
Chúng tôi cung cấp mức giá bí mật dựa trên nghiên cứu thị trường, phân tích cạnh tranh, đàm phán chiến lược và thông tin chuyên sâu cho từng mùa cụ thể ở mỗi điểm đến. Các mức giá này được cung cấp với điều kiện là chúng không thể được hiển thị dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba. Tỷ giá được niêm yết bằng đồng tiền USD/VNĐ. Tất cả các mức giá được trích dẫn, trừ khi có quy định khác, là giá trị ròng và không có hoa hồng.
Giá công bố trên trang web của chúng tôi dựa trên chi phí tại thời điểm công bố. Chúng tôi có quyền thay đổi giá đã công bố bất cứ lúc nào trước khi đặt phòng của bạn được thực hiện. Các chủ khách sạn và/hoặc nhà cung cấp trong khu vực có thể yêu cầu chúng tôi tuân thủ Giá bán lẻ đề xuất (RRP) hoặc Giá bán đề xuất (SSP), giá này sẽ được thông báo cho bạn để thực hiện khi cần thiết. Tất cả các mức giá khách sạn trong biểu giá bí mật của chúng tôi là cho mỗi phòng mỗi đêm và đã bao gồm tất cả các khoản phí và thuế hiện hành, trừ khi có quy định khác; tất cả các chuyến tham quan và tỷ lệ chuyển nhượng trong biểu giá bí mật của chúng tôi là cho mỗi người và đã bao gồm tất cả các khoản phí và thuế hiện hành, trừ khi có quy định khác; các dịch vụ cụ thể từ bên ngoài biểu giá bí mật của chúng tôi sẽ được cung cấp theo từng trường hợp. Nhiều khách sạn bao gồm các buổi Dạ tiệc đặc biệt bắt buộc vào Ngày Giáng sinh, Đêm Giao thừa và đôi khi vào các dịp lễ hội và/hoặc quốc gia khác ở mỗi quốc gia. Đây là khoản phí bắt buộc và sẽ được chúng tôi thông báo và lập hóa đơn nếu có.


2. TAXES

Unless otherwise specified, all quoted rates are inclusive of applicable taxes (including service charges, Value Added Taxes and/or locally charged taxes). Domestic tourism taxes and/or airport taxes may be applicable and are not included. These need to be paid directly to the relevant authority, by the traveler.
In the event of government imposed tax changes, we reserve the right to alter the rates accordingly. We will work to avoid this from occurring. However, we reserve right to collect any differentials from the clients individually, which may arise.


2. THUẾ
Trừ khi có quy định khác, tất cả các mức giá niêm yết bao gồm các loại thuế hiện hành (bao gồm phí dịch vụ, Thuế Giá trị Gia tăng và/hoặc thuế địa phương). Thuế du lịch trong nước và/hoặc thuế sân bay có thể được áp dụng và không được bao gồm. Những khoản này cần được khách du lịch thanh toán trực tiếp cho cơ quan có liên quan. Trong trường hợp chính phủ áp đặt các thay đổi về thuế, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tỷ lệ cho phù hợp. Chúng tôi sẽ làm việc để tránh điều này xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền thu bất kỳ khoản chênh lệch nào từ các khách hàng riêng lẻ có thể phát sinh.


3. DEPOSIT & PAYMENT

30% of the total tour cost to be deposited upon commitment of the tour, this deposit is non-refundable. This amount will be paid by credit card (Our Travel Consultant will send you the link to pay online) or by bank transfer. This is required to confirm your booking.
Pre-payment procedures during high/peak seasons may also vary, depending on the accommodation policy to guarantee the booking. We will inform you accordingly about this for each individual case.
The remaining balance of the tour cost (70%) will be paid at least 14 days prior to arrival date.
In case of urgent booking, full payment will be required.
There may be additional fees required – we will advise specifically case by case.

Notes:

- The services of Mekong River Cruises (South Vietnam, Myanmar, Cambodia and Laos) and Booking of River Cruise in Myanmar are non-refundable. According to the contract of the cruise companies, this service once booked is non-refundable. We apply the non-refundable rate policy to these tours that include this service.

-Depending on the cost of flights including in each booking or the value of each package, our travel consultants will request the deposit more or less than 30% of the tour value.

- Depending on the group size (number of participants) in each booking or the value of each package, our travel consultants will request the full payment more than 30 days prior to arrival date.

- Final payment must be confirmed and validated by us. We are not responsible for errors or omissions that may occur as a result of the transfer of incorrect information from you or third party travel service suppliers.

- In case you write any wrong information (not the same as we officially provided) and it takes time to amend, we will request you to pay by other method such as credit card or cash to secure your booking. Otherwise, your service will be released.


3. TIỀN GỬI & THANH TOÁN
Đặt cọc 30% tổng chi phí tour khi cam kết kết quả tour, số tiền đặt cọc này không hoàn lại. Số tiền này sẽ được thanh toán bằng thẻ tín dụng (Tư vấn du lịch của chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết để thanh toán trực tuyến) hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Điều này là cần thiết để xác nhận đặt phòng của bạn. Thủ tục thanh toán trước trong mùa cao điểm/cao điểm cũng có thể khác nhau, tùy thuộc vào chính sách chỗ ở để đảm bảo đặt phòng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn phù hợp về điều này cho từng trường hợp riêng lẻ. Số tiền còn lại của chi phí tour (70%) sẽ được thanh toán ít nhất 14 ngày trước ngày đến. Trong trường hợp đặt phòng khẩn cấp, thanh toán đầy đủ sẽ được yêu cầu. Có thể phát sinh thêm phí – chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể theo từng trường hợp. Ghi chú:
- Các dịch vụ Du thuyền trên sông Mekong (Nam Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào) và Đặt chỗ Du thuyền trên sông tại Myanmar không được hoàn tiền. Theo hợp đồng của các công ty du lịch, dịch vụ này một khi đã đặt sẽ không được hoàn lại. Chúng tôi áp dụng chính sách giá không hoàn lại cho các tour có bao gồm dịch vụ này.
- Tùy thuộc vào chi phí bay bao gồm trong mỗi đặt chỗ hoặc giá trị của từng gói, chuyên viên tư vấn du lịch của chúng tôi sẽ yêu cầu đặt cọc nhiều hơn hoặc ít hơn 30% giá trị tour.
- Tùy thuộc vào quy mô nhóm (số lượng người tham gia) trong mỗi đặt phòng hoặc giá trị của mỗi gói, chuyên gia tư vấn du lịch của chúng tôi sẽ yêu cầu thanh toán đầy đủ hơn 30 ngày trước ngày đến.
- Khoản thanh toán cuối cùng phải được chúng tôi xác nhận và xác nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót có thể xảy ra do chuyển thông tin không chính xác từ bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ du lịch bên thứ ba.
- Trong trường hợp Quý khách ghi sai thông tin (không đúng với thông tin chúng tôi cung cấp chính thức) và cần thời gian để sửa đổi, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách thanh toán bằng phương thức khác như thẻ tín dụng hoặc tiền mặt để đảm bảo đặt chỗ của Quý khách. Nếu không, dịch vụ của bạn sẽ được phát hành.
3.1. Pay by credit card

We accept Debit/ Credit Card such as: Visa Card, Master Card. Please ask our travel consultants to get the SSL online payment link.
Note: When you pay by Visa/ Master Credit/ Debit Card, please add 3% of convenient fee (our headquarter is located in Vietnam, banks issuing international payment cards can charge a commission fee on each foreign transaction – and we shall not responsible for such fees. We do not add this convenient fee hiddenly into our quotation).
3.1. Trả bằng thẻ tín dụng
Chúng tôi chấp nhận Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng như: Visa Card, Master Card. Vui lòng hỏi chuyên gia tư vấn du lịch của chúng tôi để lấy liên kết thanh toán trực tuyến SSL. Lưu ý: Khi thanh toán bằng thẻ Visa/ Master Credit/ Debit, vui lòng cộng thêm 3% phí tiện ích (trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Việt Nam, các ngân hàng phát hành thẻ thanh toán quốc tế có thể tính phí hoa hồng trên mỗi giao dịch nước ngoài – và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về phí như vậy. Chúng tôi không thêm khoản phí thuận tiện này vào báo giá của chúng tôi).


3.2. Bank transfer

Our travel consultants will show you in detail.


3.2. chuyển khoản ngân hàng
Chuyên gia tư vấn du lịch của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn chi tiết.


4. CANCELLATION & REFUND

4.1. Cancellation by you
You may cancel the booking at any time provided that the cancellation is communicated to us in writing. Your notice of cancellation will only take effect when it is received in writing by us and will be effective from the date on which we receive it. It is important to be aware that once your deposits are paid, should you wish to cancel at any time thereafter, the deposits are non-refundable. In addition the cancellation penalties detailed below will be applied. It is strongly recommended that you have suitable cancellation insurance coverage from the time of booking. The following rules apply for cancellations:

* If a group is from 1 to 8 people:
More than Twenty One (21) days prior to departure: The total deposit paid to us (30% of the Tour value) will be spent for the administrative fee in accordance with canceling advanced arrangements, and the rest amount of money (if any) will be valid for one (1) year from the date the deposit was received. During this time (365 days) the amount can be applied to other tours and services. After one (1) year the deposit amount is forfeited.
- 7-21 days prior to departure: 50% on total value of the trip charged.
- Within 1-6 days prior to departure: 100% on total charged.
- No-Show: 100% on total charge.

* If a group is more than 8 people:

- More than Sixty (60) days prior to departure: The total deposit paid to us (30% of the Tour value) will be spent for the administrative fee in accordance with canceling advanced arrangements, and the rest amount of money (if any) will be valid for one (1) year from the date the deposit was received. During this time (365 days) the amount can be applied to other tours and services. After one (1) year the deposit amount is forfeited.

- 30- 60 days prior to departure: Loss of deposit plus any administration fees.

- 15-29 days prior to departure: 50% of total booking cost or deposit - whichever is the greater amount.

- Within 1-14 days prior to departure: 100% of total booking cost.

- No-Show: 100% on total charge.
Notes: 

- We will endeavour to recover as much as possible from suppliers to pass on to the customer. Regrettably cancellation charges and fees cannot be waived.

- Certain arrangements (such as flight, rail tickets) may not be amended after they have been confirmed and any alteration or cancellation could incur a cancellation charge of up to 100% of that part of the arrangements in addition to the charge above.

- Should one or more members of a party cancel, it may increase the per person booking price of those still travelling and you will be liable to pay this increase.

- Other cases will be notified specifically by our travel consultant based on actual booking terms & price conditions that charged by our suppliers in case of amendment or cancellation.

- Tailor-made tours may be subject to alternative cancellation terms, please discuss with our travel consultants for further information.
4.2. Cancellation or modification by us
We aim to operate all tours as advertised but by as we plan the tours many months in advance, we may occasionally have to make changes or cancel your booking and we reserve the right to do so at any time. We will notify you as soon as possible of any material changes. In the event of any material modification or cancellation we will, if possible, arrange on your behalf three alternatives:

- Services of an equivalent or similar standard, if available;

- Services of a lower standard together with a refund of the difference in price; 
- Cancellation with a full refund of all money paid.
After you have paid in full, we will only cancel the contract if circumstances beyond our control make it unavoidable. Such circumstances are in the clause 17 (Force Majeure). In the unlikely event that such circumstances arise, we will contact you immediately and offer you the choice of equivalent services or a full refund of all monies paid. No additional compensation will be paid over and above the total sum received from you.


4. HỦY BỎ & HOÀN TIỀN
4.1. Do bạn hủy bỏ Bạn có thể hủy đặt chỗ bất kỳ lúc nào với điều kiện là việc hủy bỏ đó được thông báo cho chúng tôi bằng văn bản. Thông báo hủy bỏ của bạn sẽ chỉ có hiệu lực khi chúng tôi nhận được bằng văn bản và sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi nhận được. Điều quan trọng cần lưu ý là sau khi khoản tiền gửi của bạn được thanh toán, nếu bạn muốn hủy bất kỳ lúc nào sau đó, khoản tiền gửi sẽ không được hoàn lại. Ngoài ra, các hình phạt hủy bỏ chi tiết dưới đây sẽ được áp dụng. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên có bảo hiểm hủy bỏ phù hợp kể từ thời điểm đặt phòng. Các quy tắc sau áp dụng cho việc hủy bỏ:
* Nếu đoàn từ 1 đến 8 người:Hơn Hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khởi hành: Tổng số tiền đặt cọc đã thanh toán cho chúng tôi (30% giá trị Tour) sẽ được chi trả cho phí hành chính theo thỏa thuận hủy trước , và số tiền còn lại (nếu có) sẽ có giá trị trong một (1) năm kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc. Trong thời gian này (365 ngày), số tiền có thể được áp dụng cho các tour du lịch và dịch vụ khác. Sau một (1) năm, số tiền đặt cọc sẽ bị mất. - Từ 7-21 ngày trước ngày khởi hành: Phạt 50% trên tổng giá trị chuyến đi. - Trong vòng 1-6 ngày trước ngày khởi hành: phạt 100% tổng tiền tour. - No-Show: 100% trên tổng cước phí.
* Nếu đoàn trên 8 người:
- Hơn sáu mươi (60) ngày trước ngày khởi hành: Tổng số tiền đặt cọc đã thanh toán cho chúng tôi (30% giá trị Tour) sẽ được chi trả cho phí hành chính theo thỏa thuận hủy trước và số tiền còn lại (nếu có) sẽ có hiệu lực trong một (1) năm kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc. Trong thời gian này (365 ngày), số tiền có thể được áp dụng cho các tour du lịch và dịch vụ khác. Sau một (1) năm, số tiền đặt cọc sẽ bị mất.
- 30-60 ngày trước ngày khởi hành: Mất tiền đặt cọc cộng với bất kỳ phí quản lý nào.
- 15-29 ngày trước ngày khởi hành: 50% tổng chi phí đặt phòng hoặc đặt cọc - tùy số tiền nào lớn hơn.
- Trong vòng 1-14 ngày trước ngày khởi hành: 100% tổng chi phí đặt phòng.
- No-Show: 100% trên tổng cước phí.
Ghi chú:
- Chúng tôi sẽ cố gắng thu hồi tối đa có thể từ nhà cung cấp để chuyển lại cho khách hàng. Rất tiếc, các khoản phí và lệ phí hủy bỏ không thể được miễn.
- Một số thỏa thuận nhất định (chẳng hạn như vé máy bay, vé tàu) có thể không được sửa đổi sau khi chúng đã được xác nhận và bất kỳ sự thay đổi hoặc hủy bỏ nào có thể phải chịu phí hủy bỏ lên tới 100% của phần thỏa thuận đó ngoài khoản phí trên.
- Nếu một hoặc nhiều thành viên của một nhóm hủy bỏ, nó có thể tăng giá đặt phòng cho mỗi người của những người vẫn đi du lịch và bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản tăng này.
- Các trường hợp khác sẽ được chuyên viên tư vấn du lịch của chúng tôi thông báo cụ thể dựa trên các điều khoản đặt phòng thực tế & điều kiện giá mà nhà cung cấp của chúng tôi tính trong trường hợp sửa đổi hoặc hủy bỏ.
- Các chuyến tham quan được thiết kế riêng có thể tuân theo các điều khoản hủy thay thế, vui lòng thảo luận với chuyên gia tư vấn du lịch của chúng tôi để biết thêm thông tin.
4.2. Hủy bỏ hoặc sửa đổi bởi chúng tôi Chúng tôi mong muốn điều hành tất cả các chuyến tham quan như đã quảng cáo nhưng do chúng tôi lên kế hoạch cho các chuyến tham quan trước nhiều tháng, đôi khi chúng tôi có thể phải thay đổi hoặc hủy đặt chỗ của bạn và chúng tôi có quyền làm như vậy bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Trong trường hợp có bất kỳ sửa đổi hoặc hủy bỏ quan trọng nào, nếu có thể, chúng tôi sẽ thay mặt bạn sắp xếp ba phương án:
- Các dịch vụ có tiêu chuẩn tương đương hoặc tương tự, nếu có;
- Dịch vụ có tiêu chuẩn thấp hơn được hoàn lại phần giá chênh lệch; - Hủy bỏ với một khoản hoàn trả đầy đủ của tất cả các khoản tiền thanh toán. Sau khi bạn đã thanh toán đầy đủ, chúng tôi sẽ chỉ hủy hợp đồng nếu các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi khiến điều đó không thể tránh khỏi. Những trường hợp như vậy nằm trong điều khoản 17 (Bất khả kháng). Trong trường hợp không chắc xảy ra những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức và cung cấp cho bạn lựa chọn các dịch vụ tương đương hoặc hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán. Sẽ không có khoản bồi thường bổ sung nào được trả vượt quá tổng số tiền nhận được từ bạn.


5. UNUSED SERVICES

No refunds or exchanges can be made with respect to accommodation, meals, sightseeing tours, transport or any other services, included in the tour price, but not utilized by the tour members.
5. CÁC DỊCH VỤ KHÔNG SỬ DỤNG
Không hoàn lại tiền hoặc trao đổi đối với chỗ ở, bữa ăn, tham quan, vận chuyển hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác, bao gồm trong giá tour, nhưng không được sử dụng bởi các thành viên tour du lịch.
6. PASSPORT 

For all travel to and from the countries in which we operate, a valid passport is required at all times. Conditions for specific validity of passports and regulations for other valid travel documentation can be obtained from each respective embassy and/or consulate in the client’s native country. For most countries, passports need to be valid for at least six months from the date of entry at a border post/airport/seaport and with at least 2 blank pages.


6. HỘ CHIẾU
Đối với tất cả các chuyến đi đến và đi từ các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, hộ chiếu hợp lệ luôn được yêu cầu. Các điều kiện về hiệu lực cụ thể của hộ chiếu và các quy định đối với các giấy tờ thông hành hợp lệ khác có thể được lấy từ mỗi đại sứ quán và/hoặc lãnh sự quán tương ứng tại quốc gia bản địa của khách hàng. Đối với hầu hết các quốc gia, hộ chiếu cần phải còn giá trị ít nhất sáu tháng kể từ ngày nhập cảnh tại cửa khẩu/sân bay/hải cảng và còn ít nhất 2 trang trống.


7. VISA

In addition to passport requirements, visas for certain countries are required. These can either be obtained in the country of residence prior to departure or on arrival at immigration or a visa processing desk. Full details about the specific visa conditions and requirements to obtain visas for each specific country can be obtained from your consultant or from your embassy and/or consulate in the client’s native country.


7. THỊ THỰC
Ngoài các yêu cầu về hộ chiếu, thị thực cho một số quốc gia là bắt buộc. Những thứ này có thể được lấy tại quốc gia cư trú trước khi khởi hành hoặc khi đến nơi nhập cư hoặc bàn xử lý thị thực. Chi tiết đầy đủ về các điều kiện thị thực cụ thể và các yêu cầu để xin thị thực cho từng quốc gia cụ thể có thể được lấy từ chuyên gia tư vấn của bạn hoặc từ đại sứ quán và/hoặc lãnh sự quán của bạn tại quốc gia bản địa của khách hàng.


8. TRAVEL INSURANCE 

We strongly recommend that you obtain travel insurance from your country before and during your travel. Neither Travel Vietnam nor our agents/suppliers or business partners shall/and can be held responsible for any loss, or damaged or stolen personal belongings.


8. BẢO HIỂM DU LỊCH
Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên mua bảo hiểm du lịch từ quốc gia của mình trước và trong chuyến đi. Travel Vietnam cũng như các đại lý/nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi sẽ/và có thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, đồ đạc cá nhân bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp nào


9. HEALTH & SAFETY

We value health and safety as its top priority in the selection of product and provision of its services. All clients are encouraged by our guides to follow the safety regulations for any service provided. We check hotels, restaurants and other suppliers to ensure they meet our health and safety standards before recommending them to any of our clients.
Neither Travel Vietnam nor any of our representatives will be responsible for any illness, injury or death sustained on your trip except where such illness, injury or death is caused by negligence or that of our representatives, nor will we be liable for any uninsured loss of personal property.


9. SỨC KHOẺ & AN TOÀN
Chúng tôi coi sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn sản phẩm và cung cấp dịch vụ của mình. Tất cả các khách hàng đều được các hướng dẫn viên của chúng tôi khuyến khích tuân theo các quy định về an toàn đối với bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp. Chúng tôi kiểm tra các khách sạn, nhà hàng và các nhà cung cấp khác để đảm bảo họ đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn của chúng tôi trước khi giới thiệu chúng cho bất kỳ khách hàng nào của chúng tôi. Du lịch Việt Nam cũng như bất kỳ đại diện nào của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật, thương tích hoặc tử vong nào xảy ra trong chuyến đi của bạn trừ trường hợp bệnh tật, thương tích hoặc tử vong đó là do sơ suất hoặc của đại diện của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào không được bảo hiểm của Tài sản cá nhân.


10. ACCOMMODATION 

There are limited hotels/resorts, with standard triple rooms in their inventory. These are commonly double/twin rooms with an extra (rollaway) bed, limiting space within the room. Please inform all concerned accordingly to correctly manage expectations. Extra bed rates / triple sharing room rates are available in the confidential tariff.
Single room supplements are indicated in the confidential tariff. It is common that the provided rooms are twin/double rooms for single use only.
Preferences such as smoking/non-smoking, interconnecting rooms, king-size beds, and location of the room cannot be guaranteed or confirmed in advance and are subject to hotel policy and availability at time of check-in.


10. CHỖ Ở
Số lượng khách sạn/khu nghỉ dưỡng hạn chế, với phòng ba người tiêu chuẩn trong kho của họ. Đây thường là phòng giường đôi/2 giường đơn có giường phụ (gấp), giới hạn không gian trong phòng. Vui lòng thông báo cho tất cả các bên liên quan để quản lý chính xác các kỳ vọng. Giá giường phụ / giá phòng chia sẻ ba người có sẵn trong biểu giá bí mật. bổ sung phòng đơn được chỉ định trong biểu giá bí mật. Thông thường các phòng được cung cấp là phòng đôi/2 giường đơn chỉ dành cho một người. Các tùy chọn như hút thuốc/không hút thuốc, phòng thông nhau qua cửa nối, giường cỡ King và vị trí của phòng không thể được đảm bảo hoặc xác nhận trước và tùy thuộc vào chính sách của khách sạn và tình trạng sẵn có tại thời điểm nhận phòng.


11. HOTEL RATING

Although hotels/guest houses/accommodation in the region may provide you with information about their qualification, the properties used and offered by Motorvina Travel in this part of the world may not all have official star qualification issued by an official government-accredited hotel association in the country of operation. We provide you with its own internal star qualification which is based on its own experience and certain criteria to ensure you have an interpretation of the qualification. We cannot be held liable in any way for this star qualification.


11. TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN
Mặc dù các khách sạn/nhà khách/chỗ ở trong khu vực có thể cung cấp cho bạn thông tin về tiêu chuẩn của họ, nhưng các cơ sở kinh doanh do Motorvina Travel sử dụng và cung cấp ở khu vực này trên thế giới có thể không phải tất cả đều có tiêu chuẩn sao chính thức do hiệp hội khách sạn chính thức được chính phủ công nhận tại nước hoạt động. Chúng tôi cung cấp cho bạn tiêu chuẩn sao nội bộ của riêng mình, dựa trên kinh nghiệm của chính họ và các tiêu chí nhất định để đảm bảo bạn hiểu rõ về tiêu chuẩn. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với tiêu chuẩn ngôi sao này.


12. TOURS

We will arrange sightseeing excursions and transportation as contracted in a professional manner. English, Italian, Spanish or other language speaking guides are provided to escort clients on all tour programs as per the proposed itinerary. Tours include entrance fees, meals (where mentioned) excluding any drinks, and other expenses, specifically mentioned in the tour program inclusions. All services provided by Motorvina Travel, our employees or agents are of the highest possible standard. All tour guides are licensed and will be responsible for demonstrating any safety equipment and highlighting any safety risk before commencing any activities on tour.


12. TOUR
Chúng tôi sẽ sắp xếp các chuyến tham quan và vận chuyển theo hợp đồng một cách chuyên nghiệp. Hướng dẫn viên nói tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha hoặc ngôn ngữ khác được cung cấp để hộ tống khách hàng trong tất cả các chương trình du lịch theo hành trình đề xuất. Các chuyến tham quan bao gồm phí tham quan, các bữa ăn (nếu được đề cập) không bao gồm bất kỳ đồ uống nào và các chi phí khác, được đề cập cụ thể trong phần bao gồm của chương trình du lịch. Tất cả các dịch vụ do Motorvina Travel, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi cung cấp đều đạt tiêu chuẩn cao nhất có thể. Tất cả các hướng dẫn viên du lịch đều được cấp phép và sẽ chịu trách nhiệm trình diễn mọi thiết bị an toàn và nêu rõ mọi rủi ro về an toàn trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động nào trong chuyến tham quan.


13. TRANSFERS & TRANSPORTATION

Unless otherwise stated, we will provide for each destination according to the rates provided in our tariff. Transfer service includes the meet and greet of travelers with a name sign and transportation according to the booked itinerary.

Where possible, we use coaches and cars, contracted on a long-term basis. Transportation (road or water transport) is operated by fully-licensed drivers / operators, in accordance with local safety standards. Vehicles are maintained in accordance with manufacturers’ specifications, kept clean and in good working order, registered and insured adequately. Water transport will be of a similar quality and lifejackets will be provided for all clients.

We aim to keep clients aware that standards of transportation in each destination are different, yet we are committed to the best available means of transportation in that specific area of operation.
We cannot be held responsible for any missed connecting transport that you have booked independently of Motorvina Travel.


13. CHUYỂN GIAO & VẬN CHUYỂN
Trừ khi có quy định khác, chúng tôi sẽ cung cấp cho từng điểm đến theo tỷ lệ được cung cấp trong biểu giá của chúng tôi. Dịch vụ đưa đón bao gồm gặp gỡ và chào hỏi khách du lịch bằng bảng tên và vận chuyển theo hành trình đã đặt. Nếu có thể, chúng tôi sử dụng xe khách và ô tô, được ký hợp đồng dài hạn. Giao thông vận tải (đường bộ hoặc đường thủy) được vận hành bởi người lái xe / nhà điều hành được cấp phép đầy đủ, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn địa phương. Xe được bảo dưỡng theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, giữ sạch sẽ và hoạt động tốt, được đăng ký và bảo hiểm đầy đủ. Vận chuyển đường thủy sẽ có chất lượng tương tự và áo phao sẽ được cung cấp cho tất cả khách hàng. Chúng tôi mong muốn giúp khách hàng biết rằng các tiêu chuẩn vận chuyển ở mỗi điểm đến là khác nhau, tuy nhiên chúng tôi cam kết sử dụng phương tiện vận chuyển tốt nhất hiện có trong khu vực hoạt động cụ thể đó.
Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ chuyến vận chuyển bị lỡ nối chuyến nào mà bạn đã đặt một cách độc lập với Motorvina Travel.


14. SHOPPING & OTHER SERVICES

Shopping can be fun and entertaining, especially in local boutiques and markets, where many copies of international brand names can be purchased for next to nothing. However, Motorvina Travel, our staffs and employees are neither qualified nor permitted to ensure or guarantee the quality or value of any goods purchased or the suitability of any retail outlets visited and the security of using a credit card to purchase such goods. In all cases, the purchasing of goods and the use of a credit card for those transactions is entirely at your own risk and at all times you must use your own discretion. Leisure activities and services undertaken during free time is at the customer’s own discretion.


14. MUA SẮM & DỊCH VỤ KHÁC
Mua sắm có thể rất thú vị và giải trí, đặc biệt là ở các cửa hàng và chợ địa phương, nơi có thể mua nhiều bản sao của các thương hiệu quốc tế với giá gần như không. Tuy nhiên, Motorvina Travel, nhân viên và nhân viên của chúng tôi không đủ tiêu chuẩn cũng như không được phép đảm bảo hoặc đảm bảo về chất lượng hoặc giá trị của bất kỳ hàng hóa nào được mua hoặc sự phù hợp của bất kỳ điểm bán lẻ nào đã ghé thăm và sự an toàn của việc sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng hóa đó. Trong mọi trường hợp, việc mua hàng hóa và sử dụng thẻ tín dụng cho các giao dịch đó hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và bạn phải luôn sử dụng theo quyết định của mình. Các hoạt động và dịch vụ giải trí được thực hiện trong thời gian rảnh rỗi là do khách hàng toàn quyền quyết định.


15. COMPLAINS & CUSTOMER SERVICE

A dedicated Customer Care team is assigned to handle any customer service issues whilst on the ground. We consider complaints as valuable feedback to improve service delivery levels. We request that service delivery failures or customer concerns, be reported during the guest’s stay to one of our representatives (travel consultants, Managing Director). It is the aim of the company to solve any irregularity immediately. In the event that you do not notify us in writing within 14 days of completion of the tour, our ability to investigate negative feedback may be prejudiced.


15. KHIẾU NẠI & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Một nhóm Chăm sóc khách hàng tận tâm được chỉ định để xử lý mọi vấn đề về dịch vụ khách hàng trong khi thực hiện. Chúng tôi coi các khiếu nại là phản hồi có giá trị để cải thiện mức độ cung cấp dịch vụ. Chúng tôi yêu cầu báo cáo các lỗi cung cấp dịch vụ hoặc mối lo ngại của khách hàng trong thời gian khách lưu trú cho một trong những đại diện của chúng tôi (chuyên gia tư vấn du lịch, Giám đốc điều hành). Mục tiêu của công ty là giải quyết mọi bất thường ngay lập tức. Trong trường hợp bạn không thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng 14 ngày sau khi hoàn thành chuyến tham quan, khả năng điều tra phản hồi tiêu cực của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng.


16. LICENSES & PERMITS

All Motorvina Travel offices, subcontracted suppliers and other service providers used comply with license and permit requirements, based on the relevant regulations of each country in which we operate.


16. GIẤY PHÉP & GIẤY PHÉP
Tất cả các văn phòng Motorvina Travel, nhà cung cấp hợp đồng phụ và các nhà cung cấp dịch vụ khác được sử dụng đều tuân thủ các yêu cầu về giấy phép và giấy phép, dựa trên các quy định có liên quan của từng quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.


17. FORCE MAJEURE 

During the term of this agreement, neither party shall be in default of its obligations to the extent that its performance is delayed or prevented by causes beyond its reasonable control, including but not limited to, acts of God, natural disasters, bankruptcy of a vendor, strikes and other labor disturbances, acts of war, or civil disturbances, or other equivalent or comparable events.


17. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
Trong thời hạn của thỏa thuận này, không bên nào được vi phạm nghĩa vụ của mình đến mức việc thực hiện bị trì hoãn hoặc ngăn cản bởi các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiên tai, thiên tai, phá sản của nhà cung cấp , đình công và các rối loạn lao động khác, hành động chiến tranh hoặc rối loạn dân sự hoặc các sự kiện tương đương hoặc tương đương khác.


18. LEGAL NOTE

This agreement is governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam (and/or applicable in relation to the country it is legally represented) for the time being in force and the parties agree to submit any dispute arising between the parties under this agreement to arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the respectable Arbitration Institute, Office of the Judiciary applicable at the time of submission of the dispute to arbitration and the conduct of the arbitration thereof shall be under the auspices of the specific Arbitration Institute accordingly.
18. LƯU Ý PHÁP LÝ
Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam (và/hoặc áp dụng liên quan đến quốc gia mà nó được đại diện hợp pháp) tại thời điểm có hiệu lực và các bên đồng ý đệ trình bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa các bên theo thỏa thuận này trọng tài theo Quy tắc trọng tài của Viện trọng tài đáng kính, Văn phòng tư pháp áp dụng tại thời điểm đưa tranh chấp ra trọng tài và việc tiến hành phân xử trọng tài sẽ dưới sự bảo trợ của Viện trọng tài cụ thể tương ứng.
19. LIABILITY 

We act as an intermediary between all airlines, hotels, local tourist offices and other service providers. Therefore,