logo loading image loading

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Bên thuê xe cần đọc và đồng ý với những điều khoản và điều kiện này trước khi thuê xe. Các điều khoản và điều kiện điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của bên thuê, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ do Công Ty TNHH MTV Motorcycle Việt Nam cung cấp.

1. Định nghĩa

Trong Điều Khoản và Điều kiện Hợp đồng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

1.1. Bên cho thuê xe (gọi tắt là bên A): Công Ty TNHH MTV Motorcycle Việt Nam.

1.2. Bên thuê xe (gọi tắt là bên B): Khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe.

2. Trách nhiệm của các bên

2.1. Trách nhiệm của Bên A:

- Giao đúng loại xe mà Bên B đã yêu cầu và toàn bộ bản sao giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe mô tô, giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho mô tô, xe máy.

- Đảm bảo xe hoạt động tốt.

- Nhận lại xe mô tô khi Bên B kết thúc thời gian thuê xe và hoàn trả vật thế chấp (nếu có).

2.2 Trách nhiệm của Bên B

- Khống chế khoảng cách: 70 km/ngày trong thành phố; 200 km/ngày ngoài thành phố.

- Phụ trội: Nếu chạy xe quá giới hạn km quy định thì Bên B phải thanh toán thêm cho Bên A mỗi 1 USD/10 km vượt trội.

- Thanh toán toàn bộ tiền thuê xe bằng tiền mặt ngay tại thời điểm ký hợp đồng, mọi chi phí phát sinh Bên B phải trả cho Bên A tại thời điểm Bên A nhận lại xe.

- Bảo dưỡng và giữ gìn phương tiện đã thuê, đảm bảo phương tiện nguyên trạng như khi Bên B nhận thuê phương tiện từ Bên A.

- Sử dụng nhiên liệu phù hợp với loại xe mà Bên B đã thuê.

- Không được tự ý tháo gỡ bất cứ phụ tùng nào khi chưa được sự đồng ý của Bên A. Nếu Bên A phát hiện bất cứ phụ tùng nào bị tháo gỡ trong thời gian Bên B giữ xe, thì Bên B phải bồi thường gấp đôi giá trị của phụ tùng đã được thay thế đó.

- Nếu xe bị sự cố, hư hỏng, đâm va khi đang lưu hành thì Bên B phải báo ngay cho Bên A và phối hợp với Bên A để xử lý sự cố một cách nhanh chóng, kịp thời nhất. Tuyệt đối không tự ý xử lý và sửa chữa xe theo suy nghĩ chủ quan của mình. Bên B phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa xe và các chi phí liên quan khác do lỗi của mình gây ra hay tự mình sửa chữa mà không được sự đồng ý của Bên A.

- Đối với trường hợp xe bị thủng lốp do điều kiện đường xá thì Bên B phải tự thanh toán toàn bộ chi phí thay thế sửa chữa liên quan.

- Bên B không được tự điều khiển phương tiện đến những cung đường bắt buộc phải có hướng dẫn viên người bản địa. Trong trường hợp xảy ra sự cố thì Bên B phải tự thanh toán các chi phí sửa chữa và phí hỗ trợ liên quan.

- Các ngày xe nghỉ không chạy được do lỗi của Bên B, thì Bên B phải trả tiền hoàn toàn trong các ngày đó như đang thuê xe để sử dụng.

- Nếu phương tiện bị cơ quan chức năng tạm giữ thì Bên B phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hành vi vi phạm do Bên B gây ra. Nếu Bên A giúp Bên B giải quyết vụ việc đó thì Bên B phải trả một khoản phí theo thỏa thuận giữa hai bên.

- Bên B chỉ được phép điều khiển phương tiện hoặc giao cho người khác điều khiển tham gia giao thông khi có đủ tất cả các điều kiện quy định đối với người được phép điều khiển tham gia giao thông theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Trong trường hợp xảy ra tai nạn, Bên B phải giữ nguyên hiện trường, kịp thời cấp cứu người bị nạn (nếu có), đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng nơi xảy ra sự việc và Bên A để kịp thời xử lý. Nếu phần lỗi được xác định do Bên B thì Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, đồng thời bồi thường cho Bên A các thiệt hại (bao gồm cả đồ bảo hộ đã được Bên A cung cấp).

- Nếu bên B điều khiển xe vi phạm luật giao thông tại Việt Nam, bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc nộp phạt và thực thi các yêu cầu theo pháp luật.

- Vật thế chấp là tiền mặt, sẽ không hoàn trả lại nếu Bên B hủy hợp đồng vì bất cứ lý do nào. Trong trường hợp vật thế chấp là giấy tờ tùy thân, mà Bên B có nhu cầu cần lấy lại để sử dụng thì Bên B phải trả một khoản tiền để thay thế theo yêu cầu của Bên A.

- Trong trường hợp Bên B không thể bồi thường các chi phí phát sinh, thì vật đặt cọc sẽ thuộc về bên A. 

3. Điều khoản cụ thể

3.1. Nghiêm cấm Bên B:

- Cấm sử dụng xe chở hàng quốc cấm, hàng lậu, sử dụng xe vào mục đích xấu, đem xe đi cầm cố, thế chấp hoặc các hành vi khác mà pháp luật Việt Nam không cho phép.

3.2. Bên A có quyền:

- Báo cho công an khi Bên B cố tình không liên lạc với Bên A.

- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Bên B vi phạm những điều khoản trên.

3.3. Giới hạn lãnh thổ và cơ quan giải quyết:

- Giới hạn lãnh thổ: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Cơ quan giải quyết: Các cơ quan thuộc hệ thống chính quyền Việt Nam.

3.4. Luật áp dụng:

- Theo luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

4. Điều khoản chung

Hai bên cam kết nghiêm túc thực hiện những điều khoản trên. Trong khi thực hiện hợp đồng, hai bên chủ động thông báo những vướng mắc và giải quyết khó khăn nảy sinh. Nếu không tự giải quyết được, thì đưa đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi Bên A đặt trụ sở để giải quyết. Bên nào có lỗi, bên đó phải chịu mọi phí tổn.

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến ngày Bên A nhận lại xe. Sau 03 ngày, nếu 02 bên không ai có bất kỳ ý kiến gì thì hợp đồng được xem như là đã thanh lý. Hợp đồng được lập thành 01 bản, được lưu tại văn phòng bên A.

Bằng việc đánh dấu vào mục dưới đây, Bên B xác nhận đã đọc, đồng ý hoàn toàn và bị ràng buộc với các nội dung của Điều khoản và Điều kiện Hợp đồng này.