logo loading image loading

Chính sách bảo mật

MOTORVINA tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin bạn cung cấp được giữ kín và an toàn. Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Điều này áp dụng cho thông tin được cung cấp cho chúng tôi trong các trường hợp sau:
* Lập yêu cầu Tour
* Yêu cầu một tập tài liệu
* Đặt phòng
* Trong phiếu đăng ký tour
* Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
* Tham gia một cuộc thi
* Theo bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận nào khác
Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào?
Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ được cá nhân hóa. Khi bạn cung cấp thông tin về bản thân cho các mục đích cụ thể, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cho mục đích đó (tức là để cung cấp dịch vụ hoặc thông tin mà bạn yêu cầu). Nếu đặt chỗ với chúng tôi, thông tin bổ sung sẽ được yêu cầu vì lý do hoạt động.
Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào. Motorvina chống thư rác. Nếu bạn nhận được thông tin từ Motorvina, đó là do bạn đã yêu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn đã tham gia một cuộc thi và đồng ý tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi, hoặc bạn bè/đồng nghiệp đã yêu cầu thay mặt bạn.
Lựa chọn từ chối
Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và sau đó đổi ý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xóa tên bạn khỏi danh sách phân phối của chúng tôi. Bản tin điện tử của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn hủy đăng ký thông qua liên kết ở cuối trang. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email.
Ai xem thông tin của bạn?
Motorvina có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các thành viên khác trong công ty khi cần thiết để thực hiện các mục đích của chúng tôi.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (nhà thầu mà chúng tôi ký hợp đồng với một số dịch vụ nhất định) cho mục đích thu thập thông tin.
Ví dụ: chúng tôi hiện đang thuê các nhà thầu bên thứ ba để:
* Cung cấp vận chuyển, bao gồm các chuyến bay
* Tổ chức và điều hành tour du lịch
* Cung cấp dịch vụ lưu trữ ứng dụng phần mềm và phần cứng
Trong những trường hợp này, chúng tôi nghiêm cấm nhà thầu bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân về bạn ngoại trừ mục đích cụ thể mà chúng tôi cung cấp thông tin đó.
Ngoài những điều trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, cần thiết hợp lý để thi hành luật hoặc cần thiết để điều tra một hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.
Chuyển thông tin ra nước ngoài
Chúng tôi có thể chuyển cho người ở nước ngoài bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn để thực hiện các mục đích được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này (ví dụ: văn phòng quốc tế của Motorvina, hãng hàng không, khách sạn, công ty lữ hành và nhân viên mặt đất).
Trong phần lớn các trường hợp, việc chuyển giao thông tin là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi.
Thông tin ẩn danh được thu thập
Để đảm bảo các trang web của chúng tôi có liên quan và phù hợp với đa số người dùng, thông tin dòng nhấp chuột ẩn danh được thu thập từ mọi khách truy cập. Điều này bao gồm các trang đã xem, ngày giờ và loại trình duyệt. Số IP được sử dụng để xác định loại miền và trong một số trường hợp, khu vực địa lý. Chúng tôi không tạo bất kỳ mối liên hệ nào giữa thông tin này và danh tính của khách truy cập.
Cookie trang web
Motorvina sử dụng cookie khi bạn truy cập các trang trên trang web của chúng tôi để hỗ trợ một số chức năng như đặt chỗ hoặc tham gia cuộc thi. Cookie chỉ chứa thông tin ẩn danh và không bao giờ được sử dụng để truy xuất bất kỳ thông tin nào về danh tính của bạn.
Liên kết
Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn đang vào một trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này vì chính sách quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.
Thông tin nhạy cảm
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhạy cảm về bạn khi có sự đồng ý.
Thêm thông tin
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc ý kiến nào, vui lòng gửi email tới info@motorvina.com